Mentalitás - mi és hogyan alakul ki?

A mentalitás segít megérteni, hogy a különböző nemzetek különböző helyzetekben miért viselkednek eltérő módon. Természete konzervatív, nem változtatható gyorsan, csakúgy, mint sok ember gondolata, érzései, viselkedése. A világnézet befolyásolja az oktatást, de az oktatás segít a szellem újraalkotásában, átalakításában és módosításában.

Mentalitás - mi az?

A mentalitás egyfajta gondolkodásmód, gondolkodásmód . Ez egy bizonyos etnikai csoportot jellemző emberi világnézet érzelmi, kulturális, szellemi jellemzőinek formájában jelenik meg. Ez a koncepció az orosz közgazdasági beszédben a huszadik század közepétől terjedt el. A világnézet segítségével az ember képes megérteni a különböző emberek csoportjainak mentalitását, értékelését, nézeteit, viselkedési normáit, értékeit és erkölcseit.

Mentalitás a szociológiában

A világnézet segíti a közvélemény tudatosítását, és a következő heurisztikus lehetőségekkel rendelkezik:

Ha folytatjuk a szociológia mentalitásának meghatározását, akkor ebben az esetben egy személy vagy közösség szociálpszichológiai vonásainak rendszere. A genotípus e világnézeten alapul, amelynek létrehozását a természeti és társadalmi környezet, a téma lelki kreativitása kondicionálja. A világkielégítések előre meghatározzák, hogy milyen karaktert adnak ki egy személy, milyen beszéd, viselkedés, tevékenység fog. Újra létrehozza az egységet, a társadalmi közösség folytonosságát.

A mentalitás három összetevője van:

 1. Egyediségét. Ezek az érzések, érzelmek, ötletek, sztereotípiák, amelyek jelen vannak egy tantárgyban, hiányoznak másokban.
 2. Bizonyos jellemzők sajátos kombinációja, amelyek csak egy bizonyos kollektív tárgyra jellemzőek. Így például a szakmai szférában az intellektuális becsületesség, bátorság, széles látókör, magas IQ .
 3. Az ilyen jelek mennyiségi viszonya. Például az IQ mutató szerint az emberek kategóriákba sorolhatók: ügyvédek, bankárok - 120%, repüléstechnika, villanyszerelők, vegyészek - 109%, festők, vezetők - 98%.

Mentalitás a kultúrológia területén

A világérzékelés szerves részét képezi egy bizonyos kultúrának, egy bizonyos kulturális térnek, kialakulását bizonyos társadalmi, kulturális viszonyok befolyásolják a hosszú történelmi fejlődés folyamatában. Sok évszázadon keresztül kialakult, támogatott és mutált a gondolkodás:

Minden nemzetnek megvan a saját kulturális területe, saját kultúrája, amelyet a tevékenységének folyamata tölt be. Maguk a nép alkotják kulturális térüket, ez a kultúra mély jelentése. A mentalitás és a kultúra olyan fogalmak, amelyek nemcsak a közös kultúrát jellemzik, amely egyesíti az egy kultúra egyéni hordozóit, hanem megkülönbözteti azt is, ami megkülönbözteti ezt a kultúrát másoktól.

Mentalitás - pszichológia

A világi érzékelés a pszichológiában egy bizonyos társadalom pszichikai életének jellegzetes sajátossága. A nyilvánosságra hozatalhoz a nézetek, az értékelések és a gondolkodás rendszerét használják, bár egy ilyen világnézet nem teljesen egybeeshet a gondolkodással, cselekvéssel, egy személy szójával. A pszichológusok tudják, hogy mi az a személy mentalitása, hogy megkülönböztethesse a négy típust:

 1. Barbár - magas túlélés, kitartás, aktív szexuális viselkedés, félelem a halál kockázatával, ez a győztes egyfajta mentalitása.
 2. Arisztokrata - függetlenség, arrogancia, arisztokrácia, vágy a külső ragyogásra, a magas erkölcs.
 3. Intelsky - figyelmen kívül hagyja a kényelmet, a kényelmet, a nagy hatékonyságot, az erős félelem a halál, a fájdalom.
 4. Bourgeois - a takarékosság, a gazdaság, a munkahelyi gondoskodás, a szellemi fecsegés, a tudatlanság.

Ugyanakkor, miként alakult ki a public relations, az egyéni világérzék tipológiája fejlődött és megváltozott: lehetett megváltoztatni a mentalitást, új funkciókkal kiegészíteni, megfosztani a nem életképes pártokat. Ma ilyen típusok rendkívül ritkák tiszta formában. Ők inkább hozzájárulnak az érdekes karakterkombinációk létrehozásához az emberek karaktereiben , segítenek a nemzetek mentális tudatának színezésében.

Mentalitás - filozófia

A mentalitás egy személy szociálpszichológiai jellemzőinek egy csoportja, különbözõ csoportokban vagy társadalmi csoportokban változik. Az ilyen világnézet része a hozzátartozás érzése. A nagy gondolkodók, a filozófusok úgy vélték, hogy a hazafiság, a honvágy érzése az emberek szellemén alapul. A tudatos hozzátartozás egy emberhez egy bizonyos etnosig, a nemzet felébreszti lelkiségét.

A filozófiai mentalitás tükrözi egy bizonyos gondolkodásmódot, amely csoportos természetű lehet. A világnézet a hagyományokból, szokásokból, jogokból, intézményekből, törvényekből áll. Mindez a fő eszköz segítségével jelenik meg, amely a nyelv. A világnézet a filozófiában egy bizonyos mentális eszköz, egy olyan mentális eszköz, amelynek segítségével az adott társadalom képviselői a saját környezetüket saját módjuk szerint észlelik.

A mentalitás típusai

Az emberi világnézet a szellemi tulajdonságok, a sajátosságaik, a megnyilvánulásuk sajátos fúziója. Annak érdekében, hogy kiderítsük, milyen mentalitás ez, meg kell vizsgálnunk a következő típusokat:

 1. A társadalom életkörülményeitől kezdve a világnézet gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, szellemi és erkölcsi szempontokra oszlik.
 2. A tevékenység típusától függően a világkép produktív, tudományos, technikai, adminisztratív, irodalmi jellegű lehet.
 3. A kép, a gondolkodás alapján a világnézet lehet vallási és nemzeti, városi, vidéki, polgári, katonai.

Mentalitás és mentalitás - különbségek

A mentalitás a mag, az emberek kultúrájának magja. A mentalitás egy olyan világ meglátása, ahol a gondolat az érzelmekkel társul. A mentalitástól eltérően a világ észlelése egyetemes jelentőségű, és a mentalitás minden társadalmi rétegre és történelmi időkre hat. A mentalitás előfeltétele a világnézet kialakulásának és létezésének.

Mi a különbség a mentalitás és a mentalitás között? A világérzékelés olyan kultúra, amely egy adott társadalmi csoporthoz tartozik, azt a gondolkodásmódon keresztül fejezzük ki, amelyet a tudattalan érzelmi-érzéki tapasztalatok tükröznek a szokások, hagyományok, vallás, filozófia és nyelv formájában. A mentalitás egy tágabb koncepció, amely leírja a gondolkodás módját. A mentalitás egy konkrétabb definíció, amely általánosságban leírja a jelenségek sajátosságait.

Mentalitás és világnézet

A mentalitás a világnézeten alapul. Koncepciókon, ötleteken keresztül fejezzük ki. A világnézet általában egy emberi világ modelljét írja le, amely segíti az embert abban, hogy tudatában legyen ennek a világnak. E minőség nélkül az ember nem fogja tudni megérteni létezését, megtalálni a célját, ebben az esetben egy alacsony mentalitás jelenik meg. Az ember könnyen manipulálható és manipulálható.

A világ észlelési módjától függően a következő típusú kilátások különíthetők el:

Hogyan alakult a mentalitás?

A mentalitás kialakulása tizenkét év alatt zajlik le. Három évesen kezdődik és tizenhat éves korig ér véget, amikor valaki saját értékrendjét, céljait, eszközeit fejleszti. Az egyén világnézetének oldalainak fejlődése közvetlenül függ:

Hogyan lehet megváltoztatni a mentalitást?

Mindenkinek joga van választani saját életmódját . Ha úgy döntesz, hogy megváltoztatja világnézetét, akkor készen áll arra, hogy ez sok időt és energiát igényel. Egy személy mentalitásának megváltoztatása érdekében szükséges:

A mentalitásról szóló könyvek

Az orosz irodalom számos szerzője sikeresen tükrözi az orosz nép mentalitásának jellemzőit híres művekben, melyek mindegyike leírja az intézkedés, a szélesség és a szélesség, a vallás és a megbocsáthatatlan hitet, a passzivitást, a kegyetlenséget és a szeretet áldozatait, a gyönyörűség, a szentség, a kettősség és az ellentmondás tiszteletét.

 1. NV Gogol "Dead Souls".
 2. NA Nekrasov "Ki jól él Oroszországban".
 3. Lyric F.I. Tiutchev.
 4. Roman F.M. Dosztojevszkij Karamazov fivérei.